Wszystko można robić lepiej,
niż robi się dzisiaj

Henry Ford

Administracja
publiczna

Realizujemy:
 • Strategie rozwoju
 • Badania ewaluacyjne...

Organizacje społeczne

Realizujemy:
 • Badania ewaluacyjne
 • Badania społeczne/opinii publicznej
 • Konsultacje społeczne...

Przedsiębiorstwa i startupy

Realizujemy:
 • Badania i analizy rynkowe, w tym analizę
  konkurencji (badania jakościowe np. IDI, FGI;
  badania ilościowe bezpośrednie i on-line,
  analizy desk research)...

Rolnicy i sektor
rolno-spożywczy

Realizujemy:
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania
  funduszy europejskich...